Porady

Olejowanie włosów – olej kokosowy

Według Ajurwedy, najlepsze kosmetyki to takie, które można również zjeść. Do tej właśnie kategorii zaliczają Hindusi olej kokosowy. W Indiach produkt ten był ceniony i stosowany od stuleci, a sama palma kokosowa uchodziła za drzewo o mnóstwie zastosowań, o czym dobitnie świadczy jedna z jej sanskryckich nazw: kalpa wriksza – „drzewo dostarczające wszystkiego, co potrzebne do […]